Rada Rodziców przy PSM w Iławie,
uprzejmie informuje
Rodziców i Opiekunów uczniów Szkoły Muzycznej, iż wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom uchwaliła nowy system płatności na rzecz RR.
W roku szkolnym 2018/2019 płatności należy dokonywać wg następujących zasad:

 

1. Uczniowie posiadający własne instrumenty  - 40, 00 zł / m-c
2.
Drugi uczeń z rodziny - 20,00 zł / m-c
3.
Trzeci uczeń z rodziny  -  zwolniony z opłaty

(warunkiem jest aby rodzeństwo uczęszczało do PSM  jednocześnie)

4. Uczniowie, którzy mają wypożyczony instrument: dodatkowo ponoszą opłatę  - 30,00 zł / m-c
5.
Uczniowie w klasie fortepianu, nie posiadający własnego instrumentu i korzystający z instrumentów szkolnych do ćwiczeń:
    dodatkowo ponoszą opłatę - 10,00 / m-c

Płatności należy regulować za okres 10 m-cy roku szkolnego osobiście w kasie szkoły czynnej:

poniedziałek   7.00 - 16.00
wtorek               7.00 - 18.00
środa                  7.00 - 15.00
czwartek           7.00 - 18.00
piątek                7.00 - 15.00
lub na konto:
Rada Rodziców przy PSM I st. w Iławie
95 8831 0002 5001 0111 7623 0001